AJ TOTAL Việt Nam

Danh mục: Thi công

Khu vực: Miền Bắc

Tiến độ: Đang Thi Công

Năm: 2022

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư AJ TOTAL Việt Nam
Quốc gia Việt Nam
Địa điểm KCN Phố Nối A – Văn Lâm – Hưng Yên
Tư vấn giám sát
Thời gian 9/2022-12/2022

Dự án liên quan