HLD Factory

Danh mục: Công nghiệp

Khu vực: Nước ngoài

Tiến độ: Đã Thi Công

Năm: 2022

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư HLD Furniture Laos
Quốc gia Lào
Địa điểm Viên Chăn, Lào
Tư vấn giám sát
Thời gian 4/2022-10/2022

Dự án liên quan