KYOSHA FACTORY PHASE 2

Danh mục: Thi công

Khu vực: Miền Bắc

Tiến độ: Đã Thi Công

Năm: 2023

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư KYOSHA VIET NAM CO.,LTD
Quốc gia Việt Nam
Địa điểm KCN Đồng Văn III, Hà Nam
Tư vấn giám sát
Thời gian 05/2023-08/2023

Dự án liên quan