SET VINA Factory

Danh mục: Công nghiệp

Khu vực: Miền Bắc

Tiến độ: Đã Thi Công

Năm: 2022

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư SET VINA. Co., Ltd
Quốc gia Việt Nam
Địa điểm KCN Châu Sơn, Hà Nam
Tư vấn giám sát
Thời gian 3/2022-9/2022

Dự án liên quan