YKK Factory

Danh mục: Thi công

Khu vực: Miền Bắc

Tiến độ: Đã Thi Công

Năm: 2023

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư YKK VIET NAM CO.,LTD
Quốc gia Việt Nam
Địa điểm KCN Đồng Văn 3, Duy Tiên, Hà Nam
Tư vấn giám sát
Thời gian 08/2018-8/2019

Dự án liên quan