YKK HA NAM FACTORY PHASE 2

Danh mục: Thi công

Khu vực: Miền Bắc

Tiến độ: Đã Thi Công

Năm: 2023

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư YKK VIET NAM CO.,LTD
Quốc gia Việt Nam
Địa điểm KCN Đồng Văn 3, Duy Tiên, Hà Nam
Tư vấn giám sát 62.666 m2
Thời gian 03/2023-11/2023

Chủ đầu tư: YKK VIET NAM CO.,LTD

Tổng thầu : FUJITA CORPORATION

Diện tích: 62.666 m2

Địa điểm: KCN Đồng Văn 3, Duy Tiên, Hà Nam

Thời gian thi công: 03/2023-11/2023

Công việc: Khu xử lý nước thải + Hoàn Thiện

Dự án liên quan